Skatterätt
Processer
Bolagsrätt
Collin Foyen
& Co

Svensk och Internationell skatterätt

Braathen Skatter&Juridik ger vägledning om skatteeffekter till privatpersoner och näringsidkare, bolag och föreningar. Utför reavinstberäkningar vid försäljning av fastigheter och värdepapper.

Utredning av skatteeffekter enligt gällande dubbelbeskattningsavtal vid bosättning, arbete eller näringsverksamhet i och utanför Sverige.

Ombesörjer ansökan om ersättning för kostnader enligt lag om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt mm.

Advokat Lisbeth Braathen är sedan 2005 anställd vid
A D V O K A T F I R M A N
C O L L I N   F O Y E N   &   CO