Skatterätt
Processer
Bolagsrätt
Collin Foyen
& Co

Skatteprocesser

Biträder vid begäran om omprövning och överklaganden av tidigare taxeringsbeslut och beslut om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Hjälper till med begäran om förhandsbesked i olika skattefrågor hos skatterättsnämnden

Advokat Lisbeth Braathen kan företräda i mål om, och vid misstanke om, ekobrott.

Advokat Lisbeth Braathen är sedan 2005 anställd vid
A D V O K A T F I R M A N
C O L L I N   F O Y E N   &   CO