Skatterätt
Processer
Bolagsrätt
Collin Foyen
& Co

Bolagsbeskattning

Braathen Skatter&Juridik utför rådgivning och utredning av skatteeffekter vid byte av företagsform, exempelvis vid ombildningen av enskild firma till handelsbolag eller aktiebolag

Braathen Skatter&Juridik ger vägledning om skatteeffekter vid konkurser och ackord och kan även vara likvidator vid likvidation och företagsnedläggning

Advokat Lisbeth Braathen är sedan 2005 anställd vid
A D V O K A T F I R M A N
C O L L I N   F O Y E N   &   CO