Konsultverksamhet inom
 
Infrastrukturplanering i tidiga skeden
Järnvägsteknik
Detaljplaner och Samhällsplanering
Logistik och terminalutformning
Arkitektur och byggnadsprojektering
 
Stora Nygatan 23,   211 37 Malmö,   +46 70 348 9165
ingemar@braathen.se
Verksamheten i Braathen Skatter&Juridik har upphört. Advokat Lisbeth Braathen är sedan 2005 anställd på
A D V O K A T F I R M A N
C O L L I N   F O Y E N   &   CO
Södra Förstadsgatan 1,   211 43 Malmö Tel 040-79609   lisbeth.braathen@collinfoyen.se